logo.jpg
   

Fotoúlovky 2020

o nám roste:
ucháč svazčitý, vzácný, Hodonínsko, 28.3.

destice chřapáčová, jedlá, Bzenecko, 26.3.

kačenka česká, jedlá, Bzenecko, 26.3.

chřapáč kalíškovitý, jedlý, Bzenecko, 26.3.

třepenitka svazčitá, jedovatá, Bzenecko, 26.3. 

ohnivec šarlatový, vzácný, Chřiby, 22.3.

jelenka sp., nejedlá, Chřiby, 22.3.

penízovka smrková, jedlá, Chřiby, 22.3.

šťavnatka březnovka, vzácná, Chřiby, 22.3.

ucháč obrovský, jedlý, Hodonínsko, 20.3.

ucháč svazčitý, vzácný, Hodonínsko, 20.3.

šťavnatka březnovka, vzácná, Chřiby, 16.3., Marek K.

klanolístka obecná, nejedlá, Hodonínsko, 14.3.

ucháč obrovský, jedlý, Bzenecko, 14.3., Marek K.

kačenka česká, jedlá, Bzenecko, 14.3., Marek K.

destice chřapáčová, jedlá, Bzenecko, 14.3., Marek K.

chřapáč kalíškovitý, jedlý, Bzenecko, 14.3., Marek K.

ucháč obrovský, jedlý, Hodonínsko, 14.3.

kačenka česká, jedlá, Mor. Písek, 14.3.

jelenka sp., nejedlá, Chřiby, 7.3., Marek K.

helmovka šiškomilná, nejedlá, Chřiby, 7.3., Marek K.

brvenka Hahnova, nejedlá, Chřiby, 7.3., Marek K.

penízovka smrková, jedlá, Chřiby, 7.3., Marek K.

klanolístka obecná, nejedlá, Hodonínsko, 7.3.

káčovka střemchová, vzácná, Hodonínsko, 7.3.

kornice otrubičnatá, nejedlá, Hodonínsko, 7.3.

hnojník třpytivý sp., nejedlý, Hodonínsko, 7.3.

číškovec nahloučený, nejedlý, Hodonínsko, 7.3.
kornatka dubová, nejedlá, Hodonínsko, 7.3.

chlupáček bělostný, nejedlý, Hodonínsko, 7.3.

ostnateček okrový, nejedlý, Hodonínsko, 7.3.

ohnivec rakouský, nejedlý, Mor. Písek, 29.2.

kačenka česká, jedlá, Mor. Písek, 29.2.

březovník obecný, nejedlý, Ratíškovice, 1.3.

kržatka zimní, jedlá, Mor. Písek, 29.2.

penízovka sametonohá, jedlá, Mor. Písek, 29.2.

jehnědka olšová, nejedlá, Mor. Písek, 29.2.

kačenka česká, jedlá, Mor. Písek, 29.2.

chřapáč kalíškovitý, jedlý, Mor. Písek, 29.2.

destice chřapáčová, jedlá, Mor. Písek, 29.2.

zvoneček pohárkovitý, vzácný, Břeclavsko, 23.2.

ohnivec zimní, vzácný, Břeclavsko, 23.2.

zvoneček pohárkovitý, vzácný, Břeclavsko, 23.2.

zvoneček pohárkovitý, vzácný, Břeclavsko, 23.2.

zvoneček pohárkovitý, vzácný, Břeclavsko, 23.2.

jehnědka olšová, nejedlá, Ratíškovice, 16.2.

ohnivec rakouský, nejedlý, Hodonín, 15.2.

hlíva ústřičná, jedlá, Ratíškovice, 16.2.

ucho Jidášovo, jedlé, Ratíškovice, 16.2.

klanolístka obecná, nejedlá, Ratíškovice, 16.2.

kornice otrubičnatá, nejedlá, Ratíškovice, 1.2., Marek K.

ohnivec rakouský, nejedlý, Ratíškovice, 1.2.

penízovka sametonohá, jedlá, Ratíškovice, 1.2.

žilnatka oranžová, nejedlá, Ratíškovice, 1.2.
kornice otrubičnatá, nejedlá, Ratíškovice, 1.2.

ohnivec rakouský, nejedlý, Ratíškovice, 1.2.

penízovka sametonohá, jedlá, Bzenecko, 11.1., Marek Kotačka