logo.jpg
   

O nás

 
Obec Ratíškovice obestíraly lesy odedávna. Svědčí o tom staré mapy i zápisy. Jan Jindřich odkázal roku 1371 synu Janu Soběslavovi: "Bzenec s lesem Dúbravou až po Růdnik a s dědinami k tvrzi Bzenec přináležejícím: Vracov, Ratíškovice a Vacenovice." V roce 1909 odkoupila obec od Milotického hraběte Karla Seilerna asi 115 ha lesa Náklo, který byl ve třech etapách vyklučen proměněn na ornou půdu ta byla rozprodána po 350 Kčs za měřici. Tím se stalo, že jen na severozápadě obce les chybí.
 
První dochovaná písemná zmínka o sbírání hub pochází ze školního protokolu z 15.7.1904 a píše se tam: "Studené a vlhké jaro přešlo v horké a suché léto. Pršek bylo velmi málo a ve dne panovalo dusné vedro jednou až 50 °C. Noci bývali naproti tomu dosti chladné a proto, že zároveň bylo sucho nerostly letos žádné houby." V roce 1917 "Žactvo i lid poučováni o jedlých houbách a jak pěstovati zeleninu". "Pro velké sucho nerostly ani v létě ani na podzim žádné hřiby, čímž chudina připravena byla o značný vedlejší příjem." Psáno roku 1932.

V obecní kronice píše v roce 1963 pan kronikář Alois Holeček: "Pěkné léto i podzim zapříčinily letos pěknou úrodu hub. V létě to byly většinou hříbky, na podzim "sviňůrky" (zelenky). Výkupní závod, spracující hoby, pověřil výkupem v obci paní Vaňharovou, která v obci vykoupila za 40 000 Kčs hub podzimních asi 150q. Na podzim sbíraly se na prodej většinou "sviňůrky" šedé, kterých v okolních lesích i na "Vracovsku" rostlo letos hojně.

Tyto tradice i návštěva výstavy hub v Teplicích v Čechách daly podnět k první výstavě hub, kterou pořádala MO ČSL v září roku 1978 pod názvem Výstava hub, ovoce a zeleniny. Tehdy se zrodila "mykologická úderka" ve složení Ivan Blaha, Václav Koplík ml. a st., základ pozdějšího mykologického kroužku. Od prvního ročníku existuje i její kronika na níž je podpis paní Květoslavy Koncerové, jenž byla řadu let garantkou správného určení druhů hub.

Pro Ratíškovice byl rok 1991 význačný tím, že si obec připomínala 850 let od první dochované písemné zmínky o obci. Toto výročí významně poznamenalo i výstavu hub v tom, že byl vydán první korespondenční lístek s přítiskem. Od roku 1994 se korespondenční lístky staly tradicí a svým uměním se na nich podílí i přerovský Jirka Polčák. Během výstav bylo návštěvníkům představeno mnoho velmi vzácných i zajímavých druhů hub, na které byli zvědavi i další houbaři, mykologové amatéři a profesionální mykologové. Ratíškovičtí nebyli sobečtí a stali se v letech 1995, 2001 a 2015 pořadateli "Setkání českých, moravských a slovenských mykologů" s podtitulem "Houby neznají hranic".