logo.jpg
   

Fotoúlovky 2023

Co nám roste
pýchavka/prášivka sp., Hodonínsko, 27.5.

slizovka práškovitá (hlenka), Hodonínsko, 27.5.

polnička raná/tuhá, Hodonínsko, 26.5.

holubinka doupňáková, Hodonínsko, 26.5.

holubinka doupňáková, Hodonínsko, 26.5.

hlíva chlupatá, Hodonínsko, 25.5., M. Matula

hřib dubový, Borská Nížina SK, 24.5.

hřib kovář, Borská nížina, 24.5.

hřib dubový, Borská nížina, 24.5.

muchomůrka růžovka, Borská nížina, 24.5.

muchomůrka růžovka, Borská nížina, 24.5.
liška obecná, Borská nížina, 24.5.

muchomůrka slámožlutá, Borská nížina, 24.5.

černorosol borový, Borská nížina, 24.5.

hřib dubový, Hodonínsko, 23.5., M. Matula

sírovec žlutooranžový, Hodonínsko, 23.5., M. Matula

holubinka doupňáková, Hodonínsko, 22.5.

muchomůrka slámožlutá, Hodonínsko, 22.5.

hnojník řasnatý cf., Hodonínsko, 22.5.

polnička raná/tuhá cf., Hodonínsko, 22.5.
polnička raná/tuhá cf., Hodonínsko, 22.5.
závojenka podtrnka, Hodonínsko, 22.5. 

choroš plástvový, Hodonínsko, 20.5.

houževnatec pohárovitý - ohrožený druh (EN), Hodonínsko, 20.5.

houževnatec pohárovitý - ohrožený druh (EN), Hodonínsko, 20.5.

penízovka dubová, Hodonínsko, 18.5.

klanolístka obecná, Hodonínsko, 18.5.

choroš hlízovitý (štětičkovitý), Hodonínsko, 18.5.

penízovka dubová, Hodonínsko, 18.5.

řasnatka vosková cf., Hodonínsko, 18.5.

límcovka obrovská (vrásčitoprstenná), Hodonínsko, 13.5., M. Matula

pýchavka dlabaná, Hodonínsko, 13.5., M. Matula

hřib plavý, Hodonínsko, 11.5., Míla Matula

čapulka bahenní, Šajdíkove Humence SK, 10.5. 

čapulka bahenní, Šajdikove Humence, 10.5.

čechratka podvinutá, Šajdíkove Humence, 10.5.

smrž obecný, Malé Karpaty (Vývrať) SK, 10.5.

helmovka žlutonohá, Malé Karpaty, 10.5.

závojenka podtrnka, Malé Karpaty, 10.5.

závojenka podtrnka, Malé Karpaty, 10.5.

kališník obecný, Malé Karpaty (Vývrať), 10.5. 

pečárka ovčí, Hodonínsko, 8.5., Míla Matula

pečárka ovčí, Hodonínsko, 8.5., M. Matula

sírovec žlutooranžový, Hodonínsko, 8.5., M. Kubálek

sírovec žlutooranžový, Hodonínsko, 8.5., M. Kubálek 

závojenka podtrnka, Holíč, 8.5.

pečárka polní, Holíč, 8.5.

závojenka podtrnka, Holíč, 8.5.

čirůvka májovka, Bílé Karpaty, 7.5., Marek K.

čirůvka májovka, Bílé Karpaty, 7.5., Marek K.

křehutka sp., Bílé Karpaty, 7.5., Marek K.

závojenka podtrnka, St. Město, 6.5., Míla Němčický

závojenka podtrnka, St. Město, 6.5., M. Němčický

šťavnatka březnovka, Chřiby, 6.5.
šťavnatka březnovka, Chřiby, 6.5.

šťavnatka březnovka, Chřiby, 6.5.
smrž obecný, Chvojnická pahorkatina SK, 3.5.

smrž obecný, Chvoj. pahorkatina, 3.5.

smrž obecný, Chvoj. pahorkatina, 3.5.

čirůvka májovka, Chvoj. pahorkatina, 3.5.

kačenka náprstkovitá, Chvoj. pahorkatina, 3.5.

kačenka náprstkovitá, Chvoj. pahorkatina, 3.5.

kačenka náprskovitá, Chvoj. pahorkatina, 3.5.

kačenka náprskovitá, Chvoj. pahorkatina, 3.5.

smrž polovolný, Chvoj. pahorkatina, 3.5.
smrž polovolný, Chvoj. pahorkatina, 3.5.
 

smrž polovolný, Chvoj. pahorkatina, 3.5.

choroš voštinovitý, Chvoj. pahorkatina, 3.5.

choroš voštinovitý, Chvoj. pahorkatina, 3.5.

helmovka žlutonohá, Chvoj. pahorkatina, 3.5.

terčovnice síňatá, Chvoj. pahorkatina, 3.5.

terčovnice síťnatá, Chvoj. pahorkatina, 3.5.
 
řasnatka vosková, Chvoj. pahorkatina, 3.5.
řasnatka vosková, Chvoj. pahorkatina, 3.5.

závojenka podtrnka, Ostr. N. Ves, 1.5., Marek K.

chřapáč kalíškovitý, Bzenecko, 1.5., Marek K.

pavučinec skořicový, Bzenecko, 1.5., Marek K.

pavučinec sp., Bzenecko, 1.5., Marek K.

šťavnatka březnovka, Chřiby, 30.4.

šťavnatka březnovka, Chřiby, 30.4.

lanýžovec holubinkovitý, Chřiby, 30.4.

šťavnatka březnovka, Chřiby, 30.4. 

šťavnatka březnovka, Chřiby, 30.4.

kališník obecný, Chřiby, 30.4.

zvonkovka cf., Chřiby, 30.4.

ohnivec šarlatový, Chřiby, 30.4.

pečárka polní, Holíč, 29.4.

pečárka polní, Holíč, 29.4.

pečárka polní, Holíč, 29.4.

smrž koromilný (v mulč. kůře), Hodonín, 26.4.

terčovnice síťnatá, Radějov - Lučina, 22.4.

pečárka polní, Holíč, 18.4.

závojenka jarní, jedovatá, Hodonínsko, 16.4.

chřapáč kalíškovitý, Hodonínsko, 16.4.

ucháč obecný, jedovatý, Hodonínsko, 16.4.

kačenka česká, Hodonínsko, 16.4.

třepenitka cihlová, Hodonínsko, 16.4.

chřapáč kalíškovitý, Hodonínsko, 16.4.

závojenka jarní, jedovatá, Hodonínsko, 16.4.

penízovka provázková, Hodonínsko, 16.4.

hnojník třpytivý agg., Hodonínsko, 11.4.

ucháč obrovský, Hodonínsko, 11.4.

ucháč obrovský, Hodonínsko, 11.4.
čirůvka dvoubarvá, Ostrožská N. Ves, 10.4., Marek K.

penízovka smrková, Chřiby, 10.4.

helmovka šiškomilná, Chřiby, 10.4.

penízovka smrková, Chřiby, 10.4.

helmovka šiškomilná, Chřiby, 10.4.

kačenka česká, Hodonínsko, 8.4.

boltcovitka ucho Jidášovo, Hodonínsko, 8.4.

mušlovka plstnatá, Hodonínsko, 8.4.

boltcovitka ucho Jidášovo, Hodonínsko, 8.4.

ucháč obrovský, Hodonínsko, 4.4.

destice chřapáčová, Hodonínsko, 4.4.
.
kačenka česká, Hodonínsko, 31.3.

ucháč obecný, Hodonínsko, 31.3.

destice chřapáčová, Hodonínsko, 31.3.

ucháč obrovský (v -4 st.), Hodonínsko, 29.3.
ucháč obrovský, Hodonínsko, 29.3.

ucháč obrovský, Hodonínsko, 29.3.

kačenka česká, Hodonínsko, 24.3.

ucháč obecný, Hodonínsko, 24.3.

kačenka česká, Hodonínsko, 24.3.

chřapáč kalíškovitý, Hodonínsko, 24.3.
destice chřapáčová, Hodonínsko, 24.3.

ucháč obrovský, Hodonínsko, 23.3.

destice chřapáčová, Hodonínsko, 23.3.

ucháč obrovský, Hodonínsko, 23.3.

ucháč obrovský, Hodonínsko, 23.3.

penízovka smrková, Chřiby, 18.3., Marek K. 

helmovka šiškomilná, Chřiby, 18.3., Marek K.

kačenka česká, Hodonínsko, 12.3., Marek K.

ucháč obrovský, Hodonínsko, 12.3., Marek K.

ucháč obrovský, Hodonínsko, 12.3., Marek K.

chřapáč kalíškovitý, Hodonínsko, 12.3., Marek K.

ucháč obrovský, Hodonínsko, 11.3.

zvoneček pohárkovitý, Břeclavsko, 11.3.

ucháč obrovský, Hodonínsko, 11.3. 

zvoneček pohárkovitý, Břeclavsko, 11.3.

outkovka pestrá, Hodonínsko, 11.3.

ohnivec rakouský, Hodonínsko, 11.3.

ucháč obrovský, Jižní Morava, 7.3.

destice chřapáčová, Jižní Morava, 7.3.

ucháč obrovský, Jižní Morava, 7.3.

chřapáč kalíškovitý, Hodonínsko, 25.2., Marek Kotačka

kačenka česká, Hodonínsko, 25.2., Marek K.

ohnivec rakouský, Hodonínsko, 25.2., Marek K.

kačenka česká, Hodonínsko, 25.2.

kačenka česká, Hodonínsko, 25.2.

chřapáč kalíškovitý, Hodonínsko, 25.2.

ohnivec rakouský (žlutý a červený), Hodonínsko, 25.2.

mušlovka plstnatá, Hodonínsko, 25.2.

boltcovitka ucho Jidášovo, Hodonínsko, 25.2.

čepičatka hlízonohá, Hodonínsko, 25.2.

mušlovka plstnatá, Hodonínsko, 25.2.

penízovka sametonohá, Hodonínsko, 25.2.

boltcovitka ucho Jidášovo, Hodonínsko, 25.2.

lžičkovec šiškovitý, Hodonínsko, 25.2.

jehnědka olšová, Hodonínsko, 22.2.

jehnědka olšová, Hodonínsko, 22.2.

jehnědka olšová, Hodonínsko, 22.2.
 
outkovka rumělková, Hodonínsko, 22.2.

outkovka rumělková, Hodonínsko, 22.2.

štětinatka jehlicová (na jehličí borovice), Hodonínsko, 22.2.

outkovka Trogova, Hodonínsko, 22.2.

outkovka Trogova, Hodonínsko, 22.2.

outkovka Trogova, Hodonínsko, 22.2.

ohnivec šarlatový, Chřiby, 18.2.

helmovka šiškomilná, Chřiby, 18.2.

helmovka šiškomilná, Chřiby, 18.2.

kržatka zimní, Chřiby, 18.2.

penízovka smrková, Chřiby, 18.2.

ohnivec šarlatový, Chřiby, 18.2.

číhovitka masová, Chřiby, 18.2.

penízovka smrková, Chřiby, 18.2.

Phragmotrichum chailletii (roste hojně na smrkových šiškách), Chřiby, 18.2.

helmovka šiškomilná, Chřiby, 18.2.

penízovka smrková, Chřiby, 18.2.

dřevnatka parohatá, Chřiby, 18.2.

dřevnatka parohatá, Chřiby, 18.2.

ohnivec rakouský, Hodonínsko, 14.2.

kornice otrubičnatá, Hodonínsko, 14.2.

jehnědka olšová, Hodonínsko, 14.2.

choroš plástvový, Hodonínsko, 14.2.

jehnědka olšová, Hodonínsko, 14.2.

kornice otrubičnatá, Hodonínsko, 14.2.
 

kloubnatka akátová, Hodonínsko, 14.2.

voskovička černavá, Hodonínsko, 31.1.

klanolístka obecná, Hodonínsko, 31.1.

penízovka sametonohá, Hodonínsko, 31.1.

černorosol bukový, Hodonínsko, 31.1.

klanolístka obecná, Hodonínsko, 31.1.

černorosol bukový, Hodonínsko, 31.1.

klanolístka obecná, Hodonínsko, 31.1.

pevník chlupatý, Hodonínsko, 31.1.

ohnivec rakouský, Hodonínsko, 24.1.

jehnědka olšová, Hodonínsko, 24.1.

kržatka zimní, Hodonínsko, 24.1.

penízovka sametonohá, Hodonínsko, 24.1.

jehnědka olšová, Hodonínsko, 24.1.

jehnědka olšová, Hodonínsko, 24.1.

kržatka zimní, Hodonínsko, 24.1.

černorosol uťatý, Hodonínsko, 24.1.

ohnivec zimní, Jižní Morava, 19.1.

zvoneček pohárkovitý, Jižní Morava, 19.1.

ohnivec zimní, Jižní Morava, 19.1.

ohnivec zimní, Jižní Morava, 19.1.

ohnivec zimní, Jižní Morava, 19.1.

hvězdovka bradavková, Jižní Morava, 19.1.

ohnivec sp. Jižní Morava, 19.1.

číšenka hrnečková, Jižní Morava, 19.1.

číšenka hrnečková, Jižní Morava, 19.1.

hvězdovka vlasohlavá (loňské torzo), Jižní Morava, 19.1.
hlíva hnízdovitá, Nedakonice, 14.1., Marek K.

mušlovka plstnatá, Nedakonice, 14.1., Marek K.

boltcovitka mozkovitá, Nedakonice, 14.1., Marek K.

hlívečník štětinatý, Nedakonice, 14.1., Marek K.

boltcovitka ucho Jidášovo, Nedakonice (PR Kolébky), 14.1.

mušlovka plstnatá, Nedakonice, 14.1.

boltcovitka ucho Jidášovo, Nedakonice, 14.1.

outkovka chlupatá, Nedakonice, 14.1.

hlíva ústřičná, Nedakonice, 14.1.

černorosol bukový, bílá var., Nedakonice, 14.1.

hlíva hnízdovitá, Nedakonice, 14.1.

outkovka chlupatá, Nedakonice, 14.1.

hlíva ústřičná, Nedakonice, 14.1.

pařezník jemný, Hodonínsko, 12.1.

klanolístka obecná, Hodonínsko, 12.1.

rezavec lesknavý, Hodonínsko, 12.1.

dřevokaz papírový, Hodonínsko, 12.1.

klanolístka obecná, Hodonínsko, 12.1.

choroš plástvový, Hodonínsko, 12.1.

pevník nachový, Hodonínsko, 12.1.

rosolovka průsvitná, Hodonínsko, 12.1.

outkovka sp., Hodonínsko, 12.1.

číšovec topolový, Nedakonice (PR Kolébky), 8.1., Marek K.

čišovec topolový, Nedakonice, 8.1., Marek K.

vlasenka kyjovitá, Nedakonice, 8.1., Marek K.

helmovka pařezová, Nedakonice, 8.1., Marek K.

helmovka pařezová, Nedakonice, 8.1., Marek K.

číšovec topolový, Nedakonice, 8.1.

sporožer plazivý (na spodní straně lesklokorky ploské), Nedakonice, 8.1.

sporožer plazivý (na lesklokorce ploské), Nedakonice, 8.1.

vlasenka kyjovitá, Nedakonice, 8.1.

chlupáček bělostný, Nedakonice, 8.1.

chlupáček bělostný, Nedakonice, 8.1.

ohnivec rakouský, Nedakonice, 8.1.

boltcovitka ucho jidášovo, Nedakonice, 8.1.

penízovka sametonohá, Hodonínsko, 4.1.

penízovka sametonohá, Hodonínsko, 4.1.

dřevomor Howeův, Hodonínsko, 4.1.

dřevomor Howeův, Hodonínsko, 4.1.
Phycomyces sp. (plíseň na zvířecím exkrementu), Hodonínsko, 4.1.

Phycomyces sp. (plíseň na exkrementu), Hodonínsko, 4.1.

černorosol bukový, Hodonínsko, 4.1.

choroš plástvový, Hodonínsko, 4.1.

kropilka sp. Hodonínsko, 4.1.

hvězdovka límečková, Ostr. N. ves, 4.4., Marek K.

voskovička černavá, Hodonínsko, 1.1., Marek K..

voskovička černavá, Hodonínsko, 1.1., Marek K.

ostnateček okrový, Hodonínsko, 1.1., Marek K.

kornice otrubičnatá, Hodonínsko, 1.1.

kornice otrubičnatá, Hodonínsko, 1.1.

voskovička černavá, Hodonínsko, 1.1.

klanolístka obecná, Hodonínsko, 1.1.

penízovka sametonohá, Hodonínsko, 1.1.

měkkouš kadeřavý, Hodonínsko, 1.1.

outkovka rumělková, Hodonínsko, 1.1.

outkovka chlupatá, Hodonínsko, 1.1.

outkovka chlupatá, Hodonínsko, 1.1.

kornice otrubičnatá, Hodonínsko, 1.1. 

klanolístka obecná, Hodonínsko, 1.1.

řasnatka sp. Hodonínsko, 1.1.