logo.jpg
   
link.png Setkání mykologů na Mlýnkách - 9.6.-11.6.2017← Back

Po pětadvacáté!
Jubilejní XXV. jarní setkání českých, moravských a slovenských mykologů Na Mlýnkách doporučil významný slovenský mykolog Ladislav Hagara, volba to byla správná. V krásném prostředí Bílých Karpat se sešlo 77 účastníků.
Houby nakonec také nejen rostly, ale byly i nalezeny a identifikovány. Naprostou raritou bylo ovšem focení velmi vzácného masečníku kulovitého až z Finska, který patří mezi 33 nejvzácnějších hub Evropy. Velkým obohacením byla také vycházka na louky v Čertoryjích pod vedením Honzy Jongepiera, kdy si přítomní dokumentovali nejen vzácný hmyz, ale i " drahokamy"  z říše bylin orchideje.
V pátek navečer přivítala a pozdravila účastníky starostka Ratíškovic, senátorka Anna Hubáčková, která svým vzorkem přispěla i na minikošt vín. Kolem 60-ti vzorků "plodů vinné révy a lidské práce" pořadatelé shromáždili a tak při jejich degustování šel nedostatek vyšších hub (makromycétů) jaksi bokem. Součástí sobotního večera bylo i ocenění Martina Kříže (Stříbrný Cantharellus) předsedou ČMS ing. Jaroslavem Landou.
Takže pětadvacet Jarních setkání je už minulostí (mimochodem ratíškovičtí pořádali čtyři 1995, 2001, 2015, 2017) za což všem pořadatelům patří upřímné poděkování a příští rok na Suľovských skalách - dovidenia.
Seznam některých nalezených hub najdete na konci článku – průběžně doplňujeme…….stejně jako fotky zaslané od přátel....

Poprosil bych všechny co fotili na této akci lidičky (ne houbičky), prosím zašlete fotky do mého archívu, děkuji speta@post.cz
Seznam některých nalezených houbiček::
Bolcovitka ucho Jidášovo Auricularia auricula-judae
Černorosol bukový Exidia nigricans
Černorosol chrupavčitý Exidia cartilaginea
Černorosol smrkový Exidia pithya
Dřevokaz kožový Byssomerulius corium
Hadovka smrdutá Phallus impudicus
Helmovka medonohá Mycena renati
Helmovka žlutonohá Helmovka žlutonohá
Hlíva plicní Pleurotus palmonarius
Holubinka černající Russula nigricans
Holubinka doupńáková Russula grisea
Holubinka mandlová Russula vesca
Houževnatec šupinatý Lentinus lepideus
Hřib bronzový Boletus aereus
Hřib dubový Boletus reticulatus
Hřib plstnatý Boletus subtomentosus
Hřib přívěskatý Boletus appendiculatus 
Hřib Quéletův Suillellus queletii
Hvězdák vlhkoměrný Astraeus hygrometricus
Chlupatka ovčí Lasiosphaeria ovina
Choroš hlíznatý Polyporus tuberaster
Choroš šupinatý Cerioporus squamosus
Choroš voštinový Polyporus alveolaris
Klanolístka obecná Schizophyllum commune
Klouzek zrnitý Suillus granulatus
Kornatec dlouhozubý Hyphodontia pilaecystidiata
Korunokyjka svícnovitá Clavicorona pyxidata
Kosmatka štítovitá Scutellinia scutellata
Kropilka rosolovitá Dacrymyces stillatus
Kržatka ježatá Phaeomarasmius erinaceus
Kržažka ostnitá Flammulaster muricatus
Kukmák dřevní Volvariella caesiotincta
Lesklokorka lesklá Ganoderma lucidum
Lesklokorka ploská Ganoderma applanatum
Loupavka sp. Hysterangium sp.
Muchomůrka růžovka Amanita rubescens
Ohňovec ovocný Phellinus tuberculosus
Outkovka hrbatá Trametes gibbosa
Outkovka měkká Cerioporus mollis
Pavučiník zlatý (anamorfa) Haplotrichum aureum
Pečárka zápašná Agaricus xanthodermus
Penízovka odporná Gymnopus foetidus
Penízovka širokolupenná Megacollybia platyphylla
Penízovka vřetenonohá Gymnopus fusipes
Pórnatka proměnlivá Ceriporia metamorphosa
Prsnatka Rosellinia sp.
Pstřeňovec dubový Buglosoporus quercinus
Rážovka rumělková (anamorfa) Tubercularia vulgaris
Rezavec dubový Pseudoinonotus dryadeus
Sírovec žlutooranžový Laetiporus sulphureus
Špička kolovitá Marasmius rotula
Štítovka hlízečkatá Pluteus semibulbosus
Štítovka jelení Pluteus cervinus
Tlustěnka mléčná Scytinostroma galactinum
Trepkovitka měkká Crepidotus mollis
Troudnatec jasanový Perenniporia fraxinea
Za poskytnutí fotografií děkuji: Petrovi Součkovi, Lubomíru Haškovi a Jiřímu Kubáskovi.

 

Comments

Gravatar
Fofoja

11/06/2017

Jirko s tým pivom pri tých vínách je dobrý :D

Posting comments after three months has been disabled.